Tuổi Thân năm Quý Tỵ

Người tuổi Thân luôn có óc hài ước, và là người có trí thức nhất trong 12 con giáp, vì người ta cho rằng khỉ là loài vật gần giống con người nhất. Những người tuổi Thân thường người kiên quyết và sẽ không lùi bước trước khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *